Úloha č. 4 : Obnovení obrazu

Zadání úlohy 4

Při skenování obrázku došlo posunem předlohy k jeho rozmazání. Odstraňte toto rozmazání a získejte neporušený obraz.

Odevzdání

Vyřešení

Problém rozmazání jsem řešil pomocí souboru deblur.m, napsaným v jazyce Matlab.

Směr rozmazání a velikost okna jsem určil z polohy čar ve spektru, které jsem získal z Fourierovy transformace původního obrázku. Čáry jsou vodorovné, proto je zřejmé, že se obrázkem pohybovalo ve svislém směru. Jejich počet je deset, což znamená, že k filtraci musíme použít sloupcový vektor o deseti nenulových složkách. Pět jich dáme na začátek a pět na konec, kvůli periodickému prodloužení.

O výpočet a zobrazení jednoptlivých fází se stará program deblur.m, po jehož spuštění dostaneme tyto výsledky:

původní obrázekfrekvenční spektrum původního obrázku
puvodni obrazek spektrum puvodniho obrazku

výsledný obrázekfrekvenční spektrum výsledného obrázku
vysledny obrazek spektrum vysledneho obrazku