SortBub3 BackText prikladu  
Usporiadanie pola čísel Bublinkovou metódou - hľadanie bublín.  
{| Vzostupné usporiadanie prvkov celočíselného poľa |

 | bublinkovou metódou (hľadanie bublín)      |}

program SortBublinkovaMetoda3;

uses Crt;

var

 a   : array [1..50] of integer; { pole celych cisel }

 pocet,               { pocet prvkov pola }

 porovnanie,             { pocet porovnani v metode }

 vymeny,               { pocet vykonanych vymen }

 x,                 { premenna pre vymenu }

 i,                 { pocitadlo prechodov }

 j      : integer;       { par.cyklu porovnani susedov }

 vymenit   : boolean;       { indikacia nutnosti vymeny }begin

{--- Inicializacia ---}

 ClrScr;               { cistenie obrazovky }

 porovnanie:= 0; vymeny:= 0;{--- Vlozenie celociselnych hodnot ---}

 Write('Vloz pocet celych cisel: '); ReadLn(pocet);    { pocet hodnot }

 WriteLn('==== Vloz iba cele cisla ===');

 for i:= 1 to pocet do begin

  Write(i:3,'. hodnota: '); ReadLn(a[i]);    { cisla do prvkov pola a }

 end;{--- Kontrolny vypis ---}

 ClrScr;               { cistenie obrazovky }

 WriteLn('***** Povodne poradie hodnot *****');

 WriteLn('==================================');

 for i:= 1 to pocet do Write(a[i]:8);

 WriteLn;{*************************************************** Vlastny algoritmus **}

{--- Usporiadanie prvkov ---}

{       Pre kazde i musi platit: a[i-1] <= a[i]          |

|       Ak toto neplati nasli sme bublinu, ktoru treba spatnym

|       presunom zaradit na spravne miesto             |}

 for i:=2 to pocet do begin   { Hladame bublinu, t.j. prvok,    |

                  | ktory nie je na spravnom mieste   |}  Inc(porovnanie);       { mame o porovnanie viac... }

  if a[i-1] > a[i] then begin  {--- Nasli sme bublinu     |}

   vymenit:= TRUE;       { | musime ju spravne zaradit |}

   j:= i;

  {---- posunutie bubliny ----}

   while vymenit do begin   { pokial je nutne bublinu posunut dolava }

    x:= a[j-1]; a[j-1]:= a[j]; a[j]:= x; {-- vymenime ju       |}

    Inc(vymeny);             { | s predchadzajucim prvkom |}    Dec(j);          { presunieme sa dolava za bublinou }    if j = 1 then vymenit:= FALSE;    {= bublina je uz na zaciatku }

    if a[j-1]<a[j] then vymenit:= FALSE; {= prvok prestal byt bublinou }

    Inc(porovnanie);     { mame o porovnanie viac... }

   end;

  end;

 end;

{*************************************************************************}{--- Vypis vysledkov ---}

 WriteLn('***** Usporiadane pole *****');

 WriteLn('============================');

 for i:= 1 to pocet do Write(a[i]:8);

 WriteLn;

 WriteLn('Pocet porovnani: ', porovnanie);

 WriteLn('Pocet vymen  : ', vymeny); Write('Stlac [Enter]'); ReadLn

end.
 
D I S P L A Y      3-krát štartovaný program:  
***** Pôvodné poradie hodnôt *****

==================================

    1    2    3    4    5    6    7

***** Usporiadané pole *****

============================

    1    2    3    4    5    6    7

Počet porovnaní: 6

Počet výmen  : 0

2. štart
***** Pôvodné poradie hodnôt *****

==================================

    7    6    5    4    3    2    1

***** Usporiadané pole *****

============================

    1    2    3    4    5    6    7

Počet porovnaní: 42

Počet výmen  : 21

3. štart
***** Pôvodné poradie hodnôt *****

==================================

    6    5    3    4    7    1    2

***** Usporiadané pole *****

============================

    1    2    3    4    5    6    7

Počet porovnaní: 36

Počet výmen  : 15