Zpracování signálů a obrazů

Pavel Jisl


  1. Jasová transformace
  2. Fourierova transformace. Vzorkování a aliasing
  3. Předzpracování obrazu
  4. Obnovení obrazu
  5. Morfologie

created in notepad:) by xpj/no!future